Blå kustens skärgård.

Måndag morgon… En dag när jag börjar med att försova mig. Jag missade morgonens sjörapport fem i sex. Det händer inte ofta. Efter det så satt jag vid frukostbordet och tänkte på den gångna helgens händelser och lyckades hälla juicen i tallriken med flingor istället för i glaset..

Nåja en gång är ingen gång men flera gånger är en diagnos.. I varje fall i min ålder. Bäst att ta det lugnt. Jag har kommit till det välgörande frukostkaffet nu och hustrun har åkt till jobbet allt är tyst och stilla och jag kan sätta mig och planera dagen så som jag vill ha den.

Det är mycket svårare med utvecklingen av vårat fantastiska skärgårdsområde. Där ska också planeras.. för hur vi ska bevara och utveckla den. Världens finaste och vackraste skärgårdsområden har vi här.. i kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Västervik.

Tyskar, Danskar, Norrmän, Holländare, Polacker, Engelsmän och Amerikanare har upptäckt vår fina skärgård redan. Men frågan är om vi har gjort det?

Varje sommar ser vi en strid ström av alla dess utlänska turister som så gärna seglar i vår skärgård och njuter av allt det vackra…

Kanske seglar inte alla, Amerikanarna är kanske de som kommer under vattnet i sina miniubåtar men de förstår väl också hur fint det är här.

Söndagen ägnade jag åt att delta i ett samrådsmöte i just skärgården, Arkösund.

En gemensam utredning gjord av ett Skärgårdsråd sammansatt av de nyss nämnda kommunerna, har presenterat sin utredning.

Utredningen ska mynna ut i ett förslag till hur vi ska skydda och bevara all vackert. Där kommer vi alla medborgare in i bilden, hur vill vi ha det i framtiden?

Många förslag framkom men det mest bärande och realistiska innebär att möjligheten för människor att bosätta sig i skärgården i allmänhet och i Arkösund i synnerhet ökas.

Det måste finnas boende, levande människor för att ett område ska utvecklas. Arkösund ligger bra till, det kan bli Norrköpings östra stadsdel med fina bostadsområden och ett levande näringsliv. Men för det behöver vi börja med en snabb kommunikation in till stadens centrum.

Snabbtåg, Fibernät och en utvecklad kommunal service.. Så börjar utvecklingen av ett skärgårdsområde.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *