Snart blott ett minne..

Sommaren 2016 närmar sig slutet. Ja då det var tjugofyra grader varmt igår, jag vet. Men det var bara för att vi skulle påminnas om hur det var i Juli..
Nu är båten snart urpackad och i dag blir det en tur på Baltzar von Platens skapelse Göta kanal.
Av flera orsaker vill jag närma mig Linköping.. men mest kanske för att det är båtuppläggning i Norsholm.
Norsholm mitt i mellan allting, det passar så väldigt bra att vara där med allt båtpyssel under vintern då alla drömmar inför sommaren 2017 ska vävas ihop..

Ja om jag har anledning att närma mig Linköping så har väl kanske inte alla det..
Jag tänker på landets indelning i regioner..
Under några år så har alla landsting och kommuner haft möjlighet att komma överens om att bilda storregioner. Nu visar det sig att de inte tagit chansen så nu kommer staten att bestämma istället.

Det får mig att tänka på min skoltid, när det skulle delas in lag för idrottstimmens brännboll. Alla ville vara med i det vinnande laget…
Men det funkar ju inte.. Dels så kan man inte spela en match med bara ett lag och dels så vet man ju inte i förväg vilket lag som blir vinnare..
Alltså tar ,man det lag man får och gör sitt allra bästa för att bli det vinnande laget…

Ja fast egentligen vet jag inte hur det är, jag var alltid den som blev vald sist…
Ähh, sa det tuffaste laget ta “skavet” ni..
Skavet var de som tillsammans med mig inte hade blivit valda..
Eller så sa våran “fröken” kvinnliga lärare kallades så, du går till det laget och du går dit..

Kan man inte välja eller om man inte blir vald så kommer till slut någon annan att välja åt mig..
Nästa som en regionindelning alltså.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *