Underbar omtanke.

Människorna i Sverige visar en så fin omtanke om de anhöriga till dödsoffren i Stockholm. Skadade får en enorm sympati och stöd från hela Sverige. Massmedia har totalt dominerats i flera dygn om det meningslösa dödandet.
Vilken enastående uppbackning vi har skådat. Alla har kramats, så ock träden på bilden. De står efter mitt promenadstråk.

Men jag undrar stillsamt varför det inte är samma pådrag och sympatistödjande när det gäller alla andra offer. Alla andra som dödas meningslöst, arbetsplats olyckor, bussolyckor, våldet på våra gator.
Varför är inte pådraget lika stort då? Är deras lidande mindre? Är sorgen för deras anhöriga mindre?
Kanske något för våra massmedia att fundera på..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *