Bara för bra!

I morgon avgörs det vilka som ska representera oss i EU parlamentet..

Jag har med tillfredställelse sett vilken energi och kämparanda de föreslagna kandidaterna besitter. Med den energi så kommer de att försätta berg…
Jaså inte?

Nähä, jag hörde just någon påstå att det är ett oerhört välavlönat jobb som de kämpar för. Höga löner, höga omkostnadsersättningar och traktamenten.
Dessutom ingen som säger till vad de ska göra.
Var och en bestämmer sin egen dag, vill de ta en fridag så kollar ingen stämpelklocka att de är på plats.

Ingen, eller ganska få, frågar efter vad de gör eller har gjort..
Hur kunde annars KD:s Lar Adaktusson rösta mot fri abort tjugotvå gånger, utan att det uppmärksammades förrän nu?? Inte ens hans partiledare.. tycks fråga efter vad han gör..

Det har bildats ett ny frälse stånd i Europa och självklart kämpar dom som sjutton för att behålla sina privilegier..

I morgon ska jag rösta och jag ska kryssa någon…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *