När vi blir gamla…

När vi blir gamla ..
Så säger vi ofta och det spelar ingen roll hur gamla vi är så tror vi alltid att vi blir äldre och när vi blir äldre så behöver vi hjälp på ett eller anna sätt.
Den dagen blir vi beroende av personal i äldreomsorgen, vi kan redan idag se att det är brist på vårdpersonal. Inget tyder på att det ska bli bättre..
Här behövs satsning på löner och arbetsvillkor, bra arbetstider mm, för att det ska vara en arbetsuppgift som fler kan tänka sig.

Men… kommunalfacket tycks ägna sig åt andra saker än att förhandla fram goda villkor för personalen…
De skriver handböcker åt arbetsgivaren, kommunens vård och omsorgskontor! Handböcker som arbetsgivaren inte bryr sig om ett dugg.
Men en faslig massa tid lägger kommunalfacket på detta istället för tuffare förhandlingar till sina medlemmars bästa.

Våra kommunalt förtroendevalda, tror inte att de blir gamla de fortsätter att prioritera verksamheter i kommunen som unga och friska kan ha nytta av.
Det byggs hus till dem som har det gott ställt,
och det satsas stora pengar på den framtida järnvägen,
om det nu blir någon.

Att äldrevården behöver få en större del av kakan beroende på att de äldre helt enkelt blir fler har nog gått våra förtroendevaldas näsor förbi, på äldreomsorgen ska det bara sparas..

Undrar förresten hur många av kommunalfackets förtroendevalda som sitter med i kommunfullmäktige och beslutar om vart skattepengarna ska gå?
Snacka om att sitta på två stolar…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *