NATO vill expandera till varje pris!

NATO i allmänhet och USA i synnerhet vill ha med Sverige och Finland i USA ledda NATO för att kunna expandera ända mot Ryska gränsen!
Det är så viktigt för USA att stänga in Ryssland ända upp mot Norra Ishavet, så dom är beredda att kohandla med Turkiska despoten Erdogan.
Varför är det värt den förödmjukelsen För USA?

Ska vi verkligen vara med i en militärpakt som så hysteriskt kämpar för att stänga in ett annat land.
Handlar det om den gamla instinkten att förgöra en konkurrerande världsideologi , socialism på ena sidan och kapitalism på andra sida?

Jan -Ersa och Per-Persa de höllo aldrig fred!!

Vi kan inte hindra detta “Dallas” i verkligheten, men vi borde inte gå med i deras taktiserande!
Tjingeling.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *