Vad ska jag göra med mitt parti?

För många år sedan sålde min kommun hela miljö och energiverket till Tyska E.on för en då måttlig summa.
Jag opponerade mig i Norrköpings kommunfullmäktige och i mitt partis inre arbete.
Jag föreslog att vi istället skulle gå samman med Linköpings tekniska verk och bygga ut fjärrvärmenätet runt hela Roxen för att hänga på att orterna runt och pumpa värme dit.
Full fart på fjärrvärmeproduktionen ger en himla massa el, nästan gratis…
De närvarande partifunktionärerna tittade på mig som vore jag ett UFO. löjligt var ordet så kan man inte göra.
Idag gör Linköpings Tekniska verk nästa så!! Med framgång.

För inte så länge sedan föreslog jag att mitt parti skulle verka för att elevantalet på grundskolan stegvis skulle sänkas till 10 elever på varje lärare.
Ingen lärare klarar att upprätthålla en relation med 30 elever samt 60 föräldrar så den satsningen skulle vara mycket bra inte minst som förebyggande insats mot ungdomsbrottslighet.
Motionen avslogs!
Partifunktionärerna såg på mig som vore jag ett UFO igen!

Alldeles nyss föreslog jag en stor satsning på Arkösund en möjlighet till kommunens vackraste och enda sjöstad!
För att lyckas med det måste kommunikationen till Norrköping, vår centralort, lösas. Det går inte att sitta i bil med all miljöförstöring och åka den sträckan ca 6*2 mil varje dag, därför blir det ingen utveckling av sjöstaden!
Nu föreslog jag en snabbjärnväg byggd på stolpar där restiden inte skulle vara mera än 30 minuter….
Därefter en kraftig utbyggnad av hela Arkösundsområdet…
Motionen avslogs Och partifunktionärerna såg på mig som vore jag ett UFO

Det finns flera exempel på brist på framsynthet men jag ska inte räkna upp dem alla!

Så det är ganska lätt att tröttna!
Tjingeling på er!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *