Jag vill att min personal i vården ska ha det bra

När jag behöver vård så vill jag tas omhand av personal som har det bra och trivs på sin arbetsplats. Med det menar jag att vårdpersonal säker behöver arbetstidsförkortningen som dom ber om.
Mina anställda på SKR får ta reda på vad jag vill och inte köra något eget race och tro en massa saker.
Sätt igång och förhandla nu!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *