Dagens.

Läste en debattartikel i Bladet idag att semesterersättningen för sveriges arbetare ska sänkas. – Beräkningsgrunden sänks från 0,48 procent av månadslönen till 0,43. Det innebär för en frisk med arbete och månadslön på 23000 att den förlorar ca 4200 kr/år. Är man långtidssjuk försvinner ett helt intjänandeår alltså 13 dagar är man långtidssjukriven på grund av arbetsskada förlorar man alltså 25 betalda semesterdagar –

Detta enligt debattartikeln.

Beslut om detta tas av den borgerliga riksdagsmajoriteten den 25 november 2009 och ska träda ikraft den 1 april 2010. Jag hoppas sannerligen att svenskarna får veta detta och reagerar med beslutsamhet. Vad gör tex vårat alternativ till den Moderatstyrda regeringen? UPP TILL KAMP!

Hur kan det nu bli så här då?

Jo vi har två makter i landet, den ena är den politiska makten den andra är den ekonomiska makten. Så länge det finns en balans mella dessa makter så är allt ok.

Vi har under många många år haft socialdemokraterna som representant för oss som inte har den ekonomiska makten, vanliga arbetare med måttliga och låga löner, sjuka, arbetslösa, pensionärer och studerande mfl

Den ekonomiska makten innehas av, stora företag bonussugna företagsledare och banker. Alla som styr över kapitalet. Denna ekonomiska makt har alltid representerats av Moderatern eller tidigare av Högerpartiet.

Så är det nu också, villt påhejade av Centern eller snarare Maud Olofsson, och så de andra i hejaklacken FP och KD som tycks ställa upp på vad som helst bara för att få vara med.

Nu har den ekonomiska makten också tagit hand om den politiska makten och kan lagstifta och besluta om nästan vad som helst i kraft av sin riksdagmajoritet. Detta är en farlig situation. Nu ska den ekonomiska maktens representanter visa att de står på kapitalets sida och fattar för oss andra väldigt negativa beslut. Allt för att berika de redan rika.

För övrigt kan jag inte förstå hur Gunnar Axén kan stå ut med allt skit han får och ändå fortsätta. Hoppa av och skaffa dig ett vanligt jobb, så du får se verkligheten istället. Men det är ju en helt annan fråga.

Nu har jag sagt det.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *