Fredags reflektion

Folkbladets granskningen av vårat Kommunala hamnbolag är mycket bra, men den ger en bitter eftersmak. Jag kan ha överseende med att det dricks sprit på deras middagar. Den kommunala policyn beslutad av kommunfullmäktige, säger att: Man ska vara restriktiv… med alkohol vid representation. OK då är frågan: Vad är restriktiv?

Jag tycker att det är betydligt allvarligare att Hamnbolaget gjort allt för att inte behöva lämna ut de uppgifter och handlingar som de enligt lag är skyldiga att lämna ut. De har tydligen satsat 100000 kronor extra på att hitta någon möjlighet att mörka dessa handlingar. Det är skandal och ett flagrant brott mot vår demokrati. Vi har en politiskt vald styrelse i hamnbolaget, ansvaret är helt och hållet deras, med ordförande Hans Lundin i spetsen. Samma Hans Lundin som har varit inblandad i så många ifrågasatta händelser i kommunen att hälften borde ha varit nog.

Hans Lundin, lever inte upp till de krav som jag ställer på en förtroendevald som jag vill ha att representera mig i något sammanhang. Jag hoppas att mitt parti ser detta och har kurrage nog att ta bort honom från de uppdrag där han är representant för mig. Annars måste jag göra det.

NT har vaknat till av Folkbladets granskande artiklar… Bra. På NT,s första sida i dag kan jag läsa om vilka månadslöner våra kommunala bolags VD:ar har. Jättelöner med mitt mått mätt. Men hur ser det ut i jämförelse med det privata näringslivet??? Vilken månadslön hat NT:s VD? Jag hoppas att NT gör en sådan jämförelse… om de nu kan få fram dessa uppgifter, för i det privata näringslivet är inget till allmän beskådan… Lycka till NT

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *