Tisdags reflektion.

Vilket enormt pådrag vi nu upplever angående det förestånde valet. Det är nästan så det tar lite spektakelformer tycker jag. Massmedia drar på så det inte liknar något och i alla program ska det kommande valet kommenteras… Finns det något bra med detta spektakel? Ja det gör det, det kan väl knappast undgå någon enda kotte att det är val… Om vi nu får ett högt valdeltagande så är det bra, men jag undrar jag. Risken finns att alla är totalt söndertjatade när vi kommer till valdagen, och då är det lätt att strunta i att gå och rösta.

Min åsikt är att val ska vinnas under hela mandatperioden. Naturligvis genom samtal mellan människor, men kanske framförallt genom uppföljning av hur vårat land, landsting och kommun fungerar.

– Hur är det på dagis där dina barn är? Är det tillräckligt med personal? Är verksamheten bra för dina barn? Kan du känna dig trygg när barnen är på ditt dagis??

– Hur fungerar kollektivtrafiken? Kan du ta dig till jobbet via dagis, med buss eller spårvagn?. Kan dina barn klara sina resor till skola och fritidsaktiviteter med hjälp av buss och spårvagn? Kan dina gamla föräldrar ta sig in till stan med buss och spårvagn? Eller?? Måste det till bilar för att reda ut detta.

– Hur är det i dina barns skola? Finns det lärare på alla lektioner? Har läraren tid med alla i klassen? Fungerar skolhälsovården på din skola, finns det skolkurator? Är dina barn trygga i skolan?? Blir studieresultaten bra eller behövs det extraresurser för ditt barn? Finns det?

– Hur har dina vuxna barn det? Finns det jobb? Finns det kompletterande utbildning? Finns det samhälls stöd när de egna resurserna tryter. Hur fungerar det när dina barn behöver “försörjningstöd, a-kassa eller skjukersättning?? Känner du att ditt samhälle ger dina vuxna barn den trygghet som du vill att de ska ha?

– Hur har dina gamla föräldrar det? Är de trygga i sitt hem med hemtjänsten? Kommer de ut på dagarna? Är de ensamna lång tid? (Vi har en lag som säger att våra hundar inte får vara ensamna längre en 5 timmar) Hur länge är din gamla mamma ensam? Hur fungerar det på “Hemmet” finns det personal så det räcker till allt du vill att din gamla far ska ha? Psykisk och fysisk stimulans?

– Och…. Om du blir sjuk.. Får du hjälp på ett bra sätt då? Eller…

Så här tycker jag att man borde följa upp varje mandatperiod. Det är alltså frågor långt bortom det eviga tjatet om skatter hit och skatter dit… Är du nöjd och tycker att det är bra så är ju allt ok. Men är du inte nöjd så gäller det att se vilket parti som har haft en annan inriktning i sina konkreta förslag under den gångna perioden och som du tror skulle bli bättre för dig och dina barn, dina gamla, dina vänner och bekanta…

Lägg sedan din röst där du tror att tryggheten för dig och de dina ökar!

Lycka till.

2 comments

  1. Då beror det nog på vart i landet man bor, Britt-Mari. Erfarenheterna hemifrån säger mig att det fungerar alldeles utmärkt på de flesta punkterna. Det är kollektivtrafiken som inte fungerar (eller nästan inte existerar). Annars fungerar både sjukvård, äldrevård och skola mycket bra.

  2. Hej du. Fantastiskt bra sammanfattat. Mycket belysande. Oftast tycker jag att vårt samhälle är gott att leva i, speciellt om man jämför med många andra länder.
    Men allt det du skrivit, borde ALLA reflektera över ALLTID inte bara inför valet; På landsbygden blir det inte många rätt vad gäller ovanstående, kan jag säja.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *