Detta märkliga USA

USA detta märkliga land. Ett stort antal dokument och filmer har avslöjat USA soldaternas inhumanitet när de torterar och skjuter försvarslösa människor. Det har också avslöjas vilka opålitliga diplomater de har och också vi i Sverige, där det har förts intrigerande samtal om andra länder och också om våra egna politiker. Vad gör då USA s högsta ledning för att stoppa denna dåliga moral? Jo de ger order om att nu ska det bli ännu svårare för andra att få tag i dessa generande avslöjanden som har spridits över världen. Inte ett ord om att de ska sluta uppträda som omoraliska gangster utan bara att det ska bli ännu hemligare.

Hur ska man kunna respektera ett sådant land. Jag bara undrar..

Ja detta var en del av mina tankar under en biltur till Gällivare. 260 mil sammanlagt. Här kan man se att vi bor i ett mycket långt land. Det är också fantastiskt vackert. Nu ska jag börja tänka tankar som är mycket närmare. Jag läste tex i Folkbladet om att Norrköpings kommun fått på tafsen av socialstyrelsen när det gäller personaltätheten på våra äldreboende. Där våra föräldrar ganska ofta bor. Det medförde kommande tankar:

I Norrköpings kommun ska man för att tillfredställa socialstyrelsen, bättra på personaltätheten på våra äldreboende nattetid.. Möjligen genom att flytta personal från dag till natt.. Vad är detta för sätt, är det socialstyrelsens minimikrav som styr vår politiskt styrda organisation eller är det våra förtroendevalda i nämnderna och i slutändan de vi har valt till Kommunfullmäktige?

Vilken standard anser våra förtroendevalda att vi ska ha på våra äldreboenden, där våra föräldrar och i sinom tid , också vi själva ska vårdas.

Är de förtroendevaldas uppfattning representativ bland medborgarna?

Annars bör vi byta ut dem! I nästa val…

Vad säger ni ”Förtroendevalda”?? Vi medborgare kräver att ni träder fram och redovisar era prioriteringar..

God dag.

5 comments

  1. Hade jag menat det som ett skämt hade jag gjort en “smiley” efter, tyvärr rymmer meningen mer än vad som kanske framgick. Hur som helst ska jag inte fylla din blogg med mina värderingar, jag tar det i min egen vad det lider….

  2. Nåja Roger jag har ju sagt att alla kommentarer är välkomna på min blogg men den där…har väl inget värde. Du förstår ju bättre en så.

  3. Bra Roger, det behöver vara många som engagerar sig i dessa vardagsfrågor. Men vet du, Jag tror att de flesta är mer intresserade av att det finns gott om personal en vem som äger personalen. Vi måste ha personal som hinner bry sig om de gamla och som kan vara till hands när det behövs.

  4. Kul att du tar upp äldreomsorg, ett ämne som jag hoppas att få bli mer involverad i de närmaste åren. Som ersättare och dessutom för oppositionen så är ju handlingsfriheten ninst sagd begränsad =) men eftersom jag läser din blogg vill jag ändå försöka ge min bild hittills….Jag hoppas att jag under den närmaste mandatperioden kommer att förstå och bli så pass insatt i processen att jag får vara med och ta ansvar för hur äldreomsorgen kommer att bedrivas i framtiden, idag upplever jag att det finns en skillnad mellan de åsikter som förs fram i nämnden gentemot de förväntningar som fanns på röstresultatet. Avgående nämndens ledamöter tog beslut om verksamhetsplan för den 2011, alliansens samtliga ledamöter ville ha ett tillägg som gav brukaren rätt att själv välja utförare, vilket går i linje med nämndens vision om ökad frihet för brukaren. Det röstades ned med siffrorna 7-6. rekommenderar intresserade kommuninvånare att på kommunens hemsida läsa på hur deras företrädare tagit ställning i olika mål.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *