Tänk dig!

Att en statskupp med “Öststatliga toner” skulle äga rum i Tyskland.
Tänk dig att en folkmassa, lynchmobb, skulle jaga den valda Tyska regeringen på flykt.

Tänk dig att den omstörtande gruppen genast skulle deklarera att minoritetsspråk, Engelska, inte längre får finnas.

Tänk dig att den valda Tyska regeringen, begär hjälp av NATO mot kuppmakarna..

Vad tror du skulle hända?

Skulle den demokratiskt valda Tyska regimen få någon hjälp?

Och hur skulle NATO agera med sina tyska baser?

Jag kan inte låta bli att fundera på det sättet.. Kan du?

God dag på er.

1 comment

  1. Jag har tänkt ett tag. Jag tror du är några tankegångar på spåret. Och nu har vi sänt ryss och ubåtsjagaren till Ukraina.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *