Uppdragsgivare..

Idag meddelar nyheterna att allt flera medborgare skiter i att svara på enkäter. Det medför att politiska beslut fattas på osäker grund enligt dagens eko..

De tror faan de.
Politiska beslut ska fattas med medlemmarnas motioner som grund och med partiets ideologi som verktyg.. Inget annat för då blir det fel..

Hur svårt kan det vara??

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *