Obildade och omoraliska

När man är riktigt djävligt korkad.. så dum så man inte fattar att vissa saker inte ska göras, utan att det är skrivet på papper. Då är det illa ställt.

Vårt samhälle bygger på att människor är bildade och innehar moral, en känsla för vad som är rätt och vad som är fel. Det är vad som behövs istället för riktlinjer och regler.

När SCA:s ledningsskikt i total avsaknad av moral, slösar bort skattebetalarnas och aktieägarnas pengar, så visar det sig att de inte har brutit mot några regler, för det finns inga rutiner och regler som säger att de inte får roffa åt sig och sko sig på andras bekostnad..

Är det sådana företagsledare vi har??

Då blir jag djupt oroad för svensk näringsliv.. Ju mer korkad och ansvarslös man är dess mera betalt får man tydligen..

Gud bevare oss för det nya frälseståndet.. Snuskigt rik på pengar som man inte gjort sig förtjänt av, tror de att de står över både Sveriges lagar och Guds regler. Men synden brukar straffa sig..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *