Låt nyhetsprogrammen vara nyhetsprogram

Inte mycket har så många media timmar som sport. Tidningarna avsätter många sidor dagligen radio och TV sänder många timmar och flyttar andra program till sportens fördel.

Det är ok tycker jag eftersom medias viktigaste intresse tyck vara just sport..

Men varför då också blockera nyhetssändningarna med sport? Jag skriver blockera, för alla sportinslag hindrar det jag kallar nyheter, att få plats.

Allt annat som händer i samhället och i flera fall inte händer. Den demokratiska granskningen av samhället och dess makthavare. Granskningen av Näringslivet och dess makthavare, får inte den tid som behövs.

Hur ofta talar massmedia om att många många miljarder försvinner i form av skatteflykt i Sverige.. Vilka är det som smiter undan skatten så vi andra får betala deras del också?

Det är nyhetsbevakning och det vill jag som tittare, lyssnare och läsare få veta av våra nyhetsmedia.. Sporten har sitt ändå.

1 comment

  1. Jag instämmer. Varför får inte också program som intresserar kvinnor samma tid?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *