Skydda Sverige!

Sverige vårt fosterland,Svensk demokrati och vårt folk. Är utsatt för angrepp av makter som inte vill att vi ska bestämma själva i enlighet med våra demokratiska grundlagar.

Makter som vill förhindra våra demokratiska beslut att verkställas.

Makter som inte skyr några medel för att tvinga på oss sina extremistiska åsikter.

Makter som inte drar sig för att bränna inne människor.

Makter som i nästa steg kan börja mörda och misshandla för att skrämma oss till underkastelse!


Vi måste stoppa dessa angrepp på vårat fosterland med alla medel, civila som millitära vi är satta under angrepp och måste försvara oss.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *