Håll ihop för livet!

Akta er, nu kommer han!!

Alla slöt sig tätt ihop, vassa näbbar uppåt..

Truten svepte fram tätt över den lilla flocken skrakar som simmade i det lugna vattnet mellan öarna. Alla klarade sig, truten vågar inte på de samlade näbbarna som tillsammans kan vara riktigt vassa.

Han gjorde ett svep över mot en annan flock men de slöt sig också snabbt, det var bara en.. som tyckte att han skulle nog klara Truten själv..

Han reste sig i vattnet och med viftande vingar och uppsträckt näbb attackerade han den stora Truten..

Ett snabbt hugg i luften så flög truten iväg med en ung skrak i näbben. På sin eleganta flygning över vattnet skrek han ut på trutars vanlig sätt…

Sänkt ingångslön, försämra anställningstryggheten, sänk arbetsgivaravgiften, sänk skatten för oss som har mest. Kraxsandet dog bort när Truten tillfälligt kom utom hörhåll.. Men han kommer snart att vara tillbaka, hans behov av mera är omättligt och hans vilja att splittra flockarna är otyglig.. Han måste splittra för att kunna sko sig..

Vem Truten är och vilka skrakarna är finns det all anledning att fundera på.. Självklart är det inte. Och utan tvivel är man inte riktigt klok.. (citat lånat från Tage Danielsson)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *