Han slog tillbaka först!


När jag var liten 6 7 år sådär, så blev det ofta osämja med syskonen.
Gråt och tandagnisslan uppstod varpå mamma eller pappa skyndade till undsättning.
– Vem började? Var en stående fråga, var på vi syskon alltid ansåg att det var den andre, som startade slagsmålet.
Ett bevingat uttryck var.. – Han började med att slå tillbaka.

Idag ser jag hur de vuxna gör lika dant.

När NATO omringar Ryssland, så ser sig Ryssland nödsakade att bygga ut och omgruppera sitt försvar.
När Ryssland meddelar att om NATO beväpnar Sverige med sina robotar så måste Ryssland bygga sitt försvar efter det.
Då säger vår utrikesminister…
Det var ryssarna som började för dom tänker försvara sig!

Nog trodde jag att Margot Wallström var mera vuxen än så..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *