Skilda valdagar!

Det är så synd att kommunal och regionalvalen kommer i skymundan med en gemensam valdag.

Kommunal valdag kunde handla om t.ex., bemanningen i vår äldreomsorg!
Har vi en värdig äldreomsorg i Norrköpings kommun?
Det vore spännande med en ideologisk debatt i kommun om vad som är en värdig, äldrevård!

I Regionen har man bestämt att dra ner busslinjer! Eller rättare sagt, öka antalet resenärer i kollektivtrafiken.
En regiongrupp med uppdrag att sköta kollektivtrafiken i Östergötland, har beslutat detta och resultatet blev att Östgötatrafiken AB, drog in många linjer på landsbygden och ökade turtätheten i Städerna.
Det medför med automatik att antalet resenärer ökar.
Och vips, så kan man visa med statistik att flera åker kollektivt idag !!!

För att ställa frågor till våra förtroendevalda som har fattat detta beslut, så började jag leta efter vilka de är…
Men det visade sig att ingen vet vilka som ingår i den här gruppen, de sitter och fattar avgörande beslut för medborgarna helt anonymt!
Så visst vore det fint med skilda valdagar!


Tjingeling

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *