Lördagens reflektion.

Jag vill återknyta till en tidigare bloggdag, där jag skrev om alla reklamskyltar som finns längs E4 mella Södertälje och Stocholm. Jag ställde en fråga till Vägverket om varför de tillåter uppsättande av reklam efter vår mest trafikerade vägsträcka. Nu har jag fått ett svar. Synpunkter på det vore intressant?

De stora reklamskyltar du har sett längs E4 i stockholmstrakten ingår i ett försök med reklamskyltar inom vägområdet. Skyltarna är högupplösta bildpunktsskyltar s.k. LED-skyltar och växlar reklambudskap ca 4 sekund. För närvarande är det 8 stycken placerade från Kungens Kurva i söder till Häggviks trafikplats i norr.

Anledning till försöket är att Vägverket har i olika sammanhang noterat att förekomsten av reklamskyltar utanför vägområden ökar. Möjligheten att komma till rätta med denna skyltflora är begränsa, varav VV beslutat att undersöka om reklamskyltar istället bör tillåtas inom vägområdet.

VV har beslutat att genomföra ett utvecklingsprojekt med Atracta AB. Syftet med utvecklingsprojektet är att klarlägga om och under vilka förhållanden reklamskyltar kan tillåtas inom ett vägområde. Projektet ska pågå fram till 2012-03-01.

Utvärdering av skyltarna kommer att göras med en sk distraktionsstudie där man mäter tiden hur länge en bilförares blick fastnar på skylten. Detta är planerat att genomföras under hösten 2010. Om resultatet av studien visar att blicken ( ögonrörelsen) för länge finns det bättre motiv att fortsätta att vara restriktiv med reklam nära vägen.

Jag uppskattar att de svarade och förklarade. Men jag kan inte hålla med i sakfrågan. Visst måste det vara en trafikfara med dessa skyltar. På ett vägavsnitt där trafiken flyter i två och ibland tre filer, måste alla uppmärksamhet riktas på trafiken. Det är lätt att förstå vilka risker det innebär att istället läsa reklamskyltar. Jag undrar om det inte är så enkelt att Vägverket på detta sätt tar in en ansenlig summa pengar i reklamintäkter och låter det gå ut över oss trafikanter..

Trevlig helg och kör försiktigt.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *