Måndag morgon.

Vattnets dag. Det är idag vi ska fira vattnet och samtidigt tänka på vilket oerhört privillegium vi har som har tillgång till rent vatten. En sådan självklarhet som att gå till vattenkranen och få gott och drickbart vatten, är inte alla som har. Sammantaget så råder det en stor brist på rent vatten i världen. Visste ni att det går åt en herrans massa liter vatten för att framställa en liter läsk… Det är sanslöst alltså. Jag tänker då inte dricka läsk något mera.

I våra trakter här i Östergötland är det just nu gott om vatten. Översvämningar och höga nivåer i åar och vattendrag. Isar stoppar upp vattenflödet i tex Storån i Söderköping och då riskerar ån att svämma över. Det kallas för naturkrafter…

Appropå kraft, så säger elproducenterna nu att de höga elpriserna kommer att bestå några månader till. På grund av deras chackrande med kärnkraftverken så har de kört vattenkraften för fullt under vintern så nu börjar vattereserverna vara i botten. Tacka faan för det… Eller rättare sagt tacka Vattenfall för det. De har hållt igen på kärkraften för att skapa elbrist och sedan tagit ut skyhöga priser för den i särklass billiga vattenkraften. Vilka djävla rövare… Dessutom ska ju vattenmagasinen vara tomma nu när snösmältning och vårfloden kommer igång. Hur skulle det annars se ut om kraftverksdammarna började rinna över eller ve och fasa, om de är tvugna att tappa ut mängder med vatten utan att göra el av det. Nå, inget förvånar mig längre när det gäller våra elproducerande Vattenfall. Jag är böjd att travestera Povel Rammel, De bara luras..

Nu är det tid för radiokontakt med mina amatör radiovänner. God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *