Dagens

Torsdagmorgon och intet nytt på några fronter. Våra massmedier är helt inriktade på Vulkanutbrottet på Island. Att det drabbar Island är ingen stor nyhet men att det drabbar flygtrafiken, upptar den största delen av alla nyhetsändningar och tidningsutrymme. Jag undrar vad nyheterna skulle ha varit om det inte hade blivit flygstopp… Stora tomrum kanske. Jag kan inte låtabli att tänka på de Islänningar, företrädesvis bankdirektörer och samhällstoppar, som har spekulerat med valutor och huvudlösa lån i samarbete med Guden Mammon, nu har drabbats. Inte bara av Englands vrede för att de förlorat pengar i Islänska banker, utan nu också av de underjordiska krafternas vrede… Vem som bor i underjorden och symboliserar ondskan det vet vi ju. Akta er Islänningar.

Att vi drabbats av inställda flyresor har ju detgoda med sig att människor, tex EU´s ministrar, upptäckt att det går att ha videokonferenser… Mycket bättre för miljön. Dessutom betydligt billigare. Så bra….

Nu fick jag annat för mig, vi ses.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *