dagens politik

Haveriet på oljeriggen i Mexikanska golfen, aktualiserar oron om oljetillgångarna i världen. Konsekvenserna av detta haveri kan bli ett stopp på oljeutvinning i världshaven och då.. kommer vi att få se prisökningar..

Jag hörde på radion att England är lika illa ute som Grekland när det gäller landets ekonomi. Det blir spännande att följa utvecklingen, Grekland i EMU med euron som valuta och England som står utanför med sitt pund. Hur kommer de att klara sig och på vilket sätt? När vi i Sverige hade våra folkomröstningar om EMU och Euron så röstade jag mot detta. Det föranledde en del spe, från partikamrater att “jag inte skulle ha förstått saken” Men idag undrar jag vem det var som inte hade förstått. Därför blir framtiden spännande.

DI, (Dagens industri), skriver om hur mycket svenska direktörer har ökat sina löner. Ökningarna i dessa kretsar överstiger normala löneökningar med stora mått. Jag kan heller inte se att de har uträttat något som gjort svenska företag särskilt mycket bättre i världskonkurrensen. Tvärt om, så tycks de svenska utvecklingarna i form av patentansökningar ha förlorat mark mycket. Då återstår bara direktörenas tes om att folk ska ha rörliga löner för att arbeta bättre… Jag konstaterar lätt att våra svenska direktörer måste vara skitlata, eftersom de behöver så mycket lön för att uträtta något arbete. Fy faan…

Igårdagens Aktuellt fick vi se hur TV reportern skrämde upp en medborgare som var beroende av bilen för att ta sig till jobbet, TV berättade om föreslagen miljöskattehöjning på drivmedel med 49 öre/liter, men berättade inte… att avdraget för arbetsresor ska höjas, för att fullt ut kompensera kostnadsökningen för pendlare. Det är mycket dålig stil av Aktuellts reporter. Har sensationsbehovet tagit över förståndet också hos Aktuellt nu??

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *