Onsdags reflektion.

Så har då ännu en tisdagskväll förlöpt. Anledningen till den kommentaren är att hustrun och jag, har gått en Oceanseglarkurs under våren. Varje tisdagseftermiddag har vi åkt till Stockholm där arrangerande Oceanseglar klubben, har sin verksamhet. Femton personer med en gemensam längtan att göra en långsegling samlas alltså minst en gång i veckan med målet att förkovra sig i tex tidvatten, tidvattenströmmar, hantera hårtväder, förstå väder mm mm men framför allt så har vi trevligt. Vilket engagemang gruppen har visat och vilken energi och tålamod vår kursledare har visat. Detta skapar samanhållning, förståelse och utveckling.

Hur ska vi få till ett liknande engagemang när det gäller samhällets utveckling. Vårt samhälles funktion och utveckling är mycket viktigt. Kanske till och med avgörande för vår trygghet och våra barn och barnbars möjlighet att få växa upp i trygghet. Ändå är engagemangen så förhållandevis litet med tanke på vilken enorm betydelse detta har för oss alla.

Nyligen, i måndags, presenterades Socialdemokraterna Miljöpartiets och Vänsterpartiets, alternativ till den Moderatledda regeringens budget. Tittar man på slutsumman i budgeten så skiljer det ganska lite. Men ser man till hur resurserna fördelas så framstår det stora skillnader. I mina ögon framstår det “Rödgröna” alternativet som betydligt mer solidariskt, där ingen ska behöva lida nöd och där allas framtid är viktig. Men…. hur många har sett det? Hur mycket har ni läst i pressen? Nota Bene… i den borgerligt ägda och styrda pressen. Jag menar att intresset är väldigt lågt för att visa det alternativ till styrning av vårt land och vår vardag. Hur ska vi överbrygga detta och kunna få till det viktiga engagemanget bland oss alla. Att navigera bland alla hot mot vår trygghet i landet är minst lika svårt som att navigera bland tidvatten och strömmar. Hur många av oss vill anmäla sig till kurser i samhällsutveckling och utveckling av våra barnbarns livsbetingelser.

Kan vi börja med att ta reda på vad de olika politiska alternativen egentligen innebär för oss och våra barn och barnbarns trygghet i livets olika skeden….

3 comments

  1. Vad roligt att äntligen hitta ett politiskt ställningstagande hos dig som jag faktiskt kan hålla med om, nämligen det att man inte bryr sig vad de olika politiska alternativen innbär. Jag brukar inte hålla med dig idelogiskt, men att rösta efter värderingar som kanske mor eller farföräldrar grundlade på 30 talet är ett större problem än ett lågt valdeltagande. BRA tyck vad du vill, men ta reda på varför innan du går till valurnan.

  2. Det var en konstig siffra du presenterar Lasse. Det vore bra om du redovisar var du har fått den ifrån!

  3. Varför ska vi kasta bort ca 267 miljarder årligen på att alla ska till lilla Sverige. Med följd att det ska till en massa statliga och kommunala versamheter. När inte LO med sin paraplyorganisation kan hjälpa människor som är födda här och som råkar ut för arbetskador med invaliditet och dödsfall. Satsas dessa miljarder rätt så behövs inga statliga stölder i form av höjda skatter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *