Semestertankar

Det är märkligt hur fort det går att komma ur den dagliga samhällsdebatten. Det räcker med ett par veckor semester utan tidning, TV och bara sparsamt med radio. Radion ägnar för övrigt mycket mera tid åt händelser i andra länder, istället för att bevaka det som händer här hemma. Radion ska vara upplysningens redskap men förfaller till snart enbart underhållning. Dessutom har de blandat om på kanalerna så jag vet inte längre vilken kanal jag ska lyssna på. Ett tag så var det fotboll på alla kanaler så det inte gick att skydda sig. “Förr” var det helt klart vilken typ av program som var på respektive kanal men nu har radioledningen bestämt att vi inte klarar att välja själva och att vi inte tänker utan bara drar på vår vanliga kanal… Så är det naturligtvis inte! Jag klarar alldeles utmärkt att välja kanal och därför vill jag veta att kanal 1 innehåller nyheter och seriösa reportage. Kanal 2 ska ge mig såkallad “smal” musik. Klassisk, folkmusik både svensk och utlänsk samt radioteater mm. Övriga kanaler 3 och 4 kan svara för sportsändningar och mera modern musik. Men radioledningen förstår inte att vi klarar att välja själva…. Så tills vidare väljer jag Göta kanal mfl.

God sommar till er.

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *