Fredag den 24 sept

Nu börjar Moderaternas försvarspolitiska beslut göra sig gällande. I Karlskrona, riskerar ett hundratal att bli uppsagda från sina jobb inom försvaret… De anställda, vars uppgift är att försvara Sverige vid ett evetuellt angrepp, har helt enkelt sagt ifrån om att delta i andra länders krig. De vill inte godkänna att de ska kunna tvångskommederas till andras krig i världen. Och sii det går inte an i Moderaternas Sverige, här ska vi ut i världen och kriga. Dagens Karl den XII finns kanske ibland Moderaterna.

Appropå att försvara, så kommer S:t Annas ytterskärgård i Östergötland, att bli ett skyddat område. Ett område med särskilt höga naturvärden. Detta enligt Helsingfors kommisionen. Hurra tänker jag, som anser att världens “Paradisöar” numera ligger i just S:t Annas skärgård. Det är verkligen något att värna om på många sätt: Renare vatten, mindre buller, ingen kommersialisering och framför allt måste skärgården försvaras mot “Yttre angrepp” så förlägg genast de försvarsanställda i Bleking till S:t Annas skärgård, så får de försvara vårat land.. till sjöss.. eller hur det nu blir.

Som varnande exempel kan jag anföra ett anslag på en toalett i Bohusläns skärgård: -Norge lyckades inte ta Sverige i krig istället så nu köper de nu upp Sverige bit för bit-

Alltså, det finns all anledning att vi är på vår vakt.

Här hemma i Norrköping drar det nu ihop sig till “Kulturnatt” i morgon lördag. Så därför ska jag ta fram min fiol och träna på lite östgöta låtar som jag ska framföra. Någon sa att det istället borde kallas “Kulturskymning”… Hmmm jag undrar vad han menade..

Trevlig helg.

1 comment

  1. Då vi bara rusta ner vår försvar och vi har ett starkare försvar på museum är beslutat av våra politiker som mer eller mindre uppträder clowner och riksdagen är en cirkus och lekplats för dom!!!
    Om ser man till statistiken hur många motioner som lämnas in under en riksdag period så är det väldig dåligt så många tycks sova och ej närvarande votering och röstning ibland skäms jag att var svensk !!!
    Ha en bra helg.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *