Torsdag 14 okt

Nu finns det oro i mitt parti… Den kraftiga tillbakagången i valet innebär bla, att partiet kommer längre ifrån maktcentrum, där viktig information finns att hämta. Det betyder också och inte minst att det ekonomiska underlaget för partiets verksamhet minskar, partistödet alltså. Det betyder att pengarna inte kommer att räcka till att avlöna lika många i partiet som hitintills. Sammantaget betyder det att det blir svårare att hålla en partiorganisation på topp i fortsättningen.

En uttalad oro finns när det gäller partifunktionärer och förtroendevalda. Det finns risk att kompentsen inom partiet urlakas. Därför att många kanske lämnar partiet och söker sig andra vägar i sin karriär…. Behöver vi oroa oss för det??

Thomas Bodström är satt under ultimatum.. han får inte ledigt från riksdagen för sin USA visstelse… Nähä, det ska han väl kanske inte ha heller. Vi har röstat in honom som vår företrädare i riksdagen och då vill vi gärna ha honom där.. Jag hoppas verkligen att han inte tänker vara en av de som nu lämnar partiet.

Vi har vår tidigare så starka kraft.. Göran Persson. Han gör inget nämnvärt för partiet längre. Men å andra sidan så är han ju “Godsägare” nu mera och kanske inte representativ för “Oss vanliga medborgare”

Vi har Margot Wallström skolad och fostrad inom partiet, på just partistödspengar.. Hon föredrog i ett tidigt skede att satsa på en EU karriär istället för att vara våran företrädare i Sverige. Jag tror ju att hon har gjort mycket gott för Sverige också som företrädare i EU, men visst hade det varit skönt att ha henne hemma, det hade behövts i valet. Det finns säkert anledning till tankarna att några kanske kommer att lämna partiet nu men att vi ska oroa oss för det är jag inte så säker på…

God dag gott folk.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *