Fredag den 22 okt

Närvaroplikt, har man ju alltid på sitt jobb såvida inte ledighet är beviljad av arbetsgivaren. Jag tänker på våra EU delegater. Vi är deras arbetsgivare/Uppdragsgivare de har inte begärt att få sticka ifrån jobbet tidigare lika fullt så saknades det delegater när en mycket viktig röstning skulle göras härförleden. Effekten av detta är att en motion som skulle underlätta för aborter i hela europa blev nedröstad och istället införde ytterligare försvårande och kvinnokränkande regler.

Jag vill att vi ska få se närvarolistor vid EU röstningarna och de av våra representanter som uteblivit utan välmotiverad och beviljad ledighet, ska kallas hem och bytas ut. Öka kraven på dessa väl betalda uppdrag.

Jag deltog i ett valanalyssemenarie i går.. Vi kom fram till många goda orsaker till mitt partis tillbakagång under flera på varandra följande val. En hel tavla full med tänkbara anledningar. Men inte en enda ansåg att det var den fastlagda politiken som var fel. Ingen frågade sig om det är våra valda ombud till partikongressen som har misslyckats.. Ingen ifrågasätter våra riksdagsmäns förmåga att driva våra politiska frågor. Ingen ifrågasätter vår partilednings vilja eller förmåga att debattera och föra fram våra frågor. Allt detta borde synas i våra nomineringar till dessa uppdrag i framtiden… Men det gör det inte! Vi fortsätter att nominera och välja samma människor som val efter val, förlorar.. Hur ska vi få stopp på detta…

Jag bara undrar.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *