Underkänt i matte.

Nu börjar valarbetet inför valet 2014. I Norrköpings kommun har trettio procent av niorna i grundskolan, inte godkänt i matte. Varför?? Orsaken till detta misslyckande borde ligga till grund för hur vi ska rösta i kommunalvalet 2014. Är det för stora klasser? Är det för dåliga lärare? Är det fel på läroplanen? Eller är ungdomarna i Norrköping mer korkade en i någon annan kommun i landet? Dessa frågor bör vi ställa på föräldramöten, utvecklingssamtal, i samspråk med våra ungdomar och framför allt i våra kontakter med de företrädare du har valt som dina representanter i kommunfullmäktige. Det är av kommunfullmäktige dessa frågor avgörs genom prioritering av pengarna som vi betalar in i skatt.. Moderaten Päivi Johansson har redan ställt frågor om det här till Socialdemokraten Lars Stjärnkvist, ansvarig för grundskolan under förra mandatperioden. Svar förväntas på kommunfullmäktiges möte den 20 dec, enl Folkbladet.

Jag tillfrågade en för mig bekant niondeklassare varför så många som 30 procent inte får godkänt i matte? Min vän nian svarade lugnt, ” det kan inte stämma för så många är vi ju inte totalt ens”

Nå den nya tidens matte är troligen annorlunda mot den jag lärde mig en gång.

Annorlunda är det också med den nya infrastrukturministern (M) hon säger tvärt emot alla andra, att det inte är bristande resurser till underhåll på järnvägarna som är problemet idag. Det är att spåren inte räcker till… Jaha ja om det kan vi väl hålla med. Men så synd då att Moderatregeringen inte satsade på Ostlänken, den nya järnvägen från Stockholm och söderut via Linköping. Det hade ökat spårkapaciteten avsevärt. Men… Då var det underhållet som var problemet.

Gå försiktigt i halkan och använd broddar under skorna…God dag

1 comment

  1. Haha, ja matte kan vara besvärligt, jag minns under en cerifieringskurs så diskuterade vi stofthalter. Jag frågade en kurskamrat vad de hade för utsläpp av stoft och fick svaret 30%. 30% av vad svarade jag, AV 100 såklart fick jag tillbaka. Hur mycket det stoft det motsvarade fick jag inte veta, antagligen inte han heller =)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *