Bombmannen

Jag kan inte undvika att dras med i babblet kring bombmannen i Stockholm. Varför, säger alla, jag med varför? För mig är en tänkbar orsak trots allt, vårat svenska engagemang i Afganistan. Är det rätt att vi är där?? Humanitär insats… ja troligen, trygga civilbefolkningen… ja troligen men varför är jag inte säker?

Att jag tvivlar hänger ihop med att USA är där. Amerikanska militärer är i Afganistan för att skydda och rädda människor som inte är terrorister…. Men det är samma Amerikanare som inte kan trygga sin egen befolkning, de i USA boende människorna som helt saknar sjukvård, sjukförsäkring, arbete, skola,… All den trygghet som ganska många i övriga världen ändå har, den saknar flera miljoner Amerikanare. Hur ska detta land med trovärdighet kunna påstå att deras insats i Afganistan är för Afganernas trygghet. När de inte har sopat på sin egna trappa först…

Ska då vi svenskar, delta i detta krig under ledning av Amerika, där målet med kriget är så dunkelt. Svaret måste vara ett klart NEJ. Ska vi skicka våra militära styrkor någonstans, så ska det vara under FN:s ledning, inget annat…

Mitt parti har nu avslöjat sig igen… Under debatten angående den sk FRA lagen, stod partiledningen och våra valda ombud, på motståndssidan. Vi ville värna den personliga intigriteten hette det då… Nu kastas det överbord och Morgan Johansson ansluter sig till de som vill ge lagen mera kraft till intrång i människors intigritet. Så var det med den övertygelsen…. Även i den frågan har mitt parti fört fram en ståndpunkt som de egentligen inte menade och stod för…. Usch…. Så ryggradslöst.

God dag medborgare. Se dig om… FRA ser om dig.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *