Laga förfall..

Efter en halkolycka med påföjande operativa ingrepp i styrbords axel, ser jag mig nödsakad att försaka mitt bloggskrivande en kortare tid. För detta begär jag ett viss medömkande.. Det hjälper inte det vet jag, men det är ganska trevligt om någon mer en jag själv tycker lite synd om mig..

Och… ni som bor i Värmland.. håll er inne för där skjuter de villt efter vargar nu. Hu så de bär sig åt..

God dag,

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *