Gemensamt ägd eller inte.

Vårdcentraler en gemensam angelägenhet.

Återigen är vi i en debatt angående gemensamt ägda och drivna samhällsviktiga funktioner.

Den här gången gäller det vårdcentralerna i centrala Norrköping.

Lägg ner och privatisera, säger Landstingets Borgerliga majoritet med partiet ”Vrinnevilistan” i spetsen.

Våra Socialdemokratiska ledamöter i Landstinget säger. ”Det har gått för fort, så vi är tvungna att hålla med.” ”Men vi vill ha en utredning om hur man kan tillgodose att medborgarna kan få mer än privata alternativ att välja på.”

Folkbladets ledarskribent infaller i hejaklacken och håller med.

Om det är så att den gemensamt ägda och drivna vårdcentralen inte har fungerat bra så är väl det en ledarfråga och inte en ekonomifråga! Eller hur?

Om de ansvariga ser till att våra gemensamma vårdcentraler fungera lika bra som de privata alternativen så måste det ju vara billigare för oss medborgare eftersom de privata dessutom… ska generera vinster till sina ägare.

Att våra borgliga företrädare i Landstinget vill gynna privata ägare det vet vi.

Men att våra socialdemokrater i landstinget inte förmår att rösta nej med en reservation med ett eget alternativ det är svagt.. ”Den som inte är emot, den är med” glöm inte det. En till intet förpliktande utredning kommer inte att frita er från ansvar.

Att Folkbladets ledarskribent numera verka stå på privatiserarnas sida har jag också noterat och beklagar.

Kan kanske Widar Andersson redovisa vilka privatiserade och avreglerade områden som skulle vara exempel på att hans slutsatser är rätt?? Är det möjligen el priserna, nätavgifterna, fjärrvärmepriserna, kollektivtrafikskaoset, röran när det gäller telefon abonnemang mm mm .

Som ett bevis kan jag berätta att de som har lägsta nätavgifterna för el är där politikerna fortfarande har kontroll över verksamheten.

Slutsats. Samhällsviktiga funktioner bör vara i gemensam ägo och styras av gemensamma beslut i demokratisk anda.

Den här texten har jag samtidigt skickat till Folkbladet och hoppas att den publiceras..

God dag på er och trevlig helg.

1 comment

  1. Allt är ju som bekant inte svart eller vitt, har tidigare arbetat med kraftproduktion på privat företag och nu inom ett kommunalt bolag, det är en enorm skillnad.
    Priset kan inte bara mätas /betald Kwh, ett kommunalägt bolag som inte avsätter tillräckliga medel för underhåll samt inversteringar dränerar bolaget och därigenom invånarna på värdet i anläggningen, det som inte betalas genom priset på el subventioneras indirekt av kommunens skattebetalare, på det sättet kan inte en privat aktör dribbla med nätavgifterna.
    Vad gäller vårdcentralerna så är det ju knappast så att de läggs ned för att ge plats för privata, de har blivit utkonkurrerade av attraktivare alternativ då kunderna valt att lista sig där….
    Det övriga, JA telemarknaden fungerar bättre, taxiverksamhet likaså….det finns hopp =)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *