Skoltrötta

Elever var det prat om igår. Folkpartiets skolminister ska strama upp reglerna för eleverna på gymnasiet. Slut på latjo lajbans skolan nu ska det bli allvar. Två “vanliga” tyckare var med på radio Östergötland och tyckte naturligtvis som folkpartiet. Det är bra med uppstramning och det är bra med uppdelning… Bara de som vill ska gå högskoleförberedande linjer de övriga får hålla sig till yrkesförberedande linjer. de kommer inte in på högskolorna.

Om man vrider tiden tillbaka till 60 talet så fans det ett talesätt i Fagersta som var så här: I femte klass i folkskolan sorterades eleverna upp i två grupper de som skulle till Läroverket och de som skulle till Järnverket…. Nu är vi där igen.

Men det konstigaste var att ingen av de inbjudna proffstyckarna såg något samband mellan skoltrötta gymnasister och en undermålig grundskola… Att inte se det sambandet tyder på en grov okunskap…

Appropå okunskap, så såg jag att folkhälsominister Maria Larsson, vill höja utbildningen för vårdpersonalen i äldrevården… Detta för att öka deras status. En undersköterska i äldrevården är mycket kompetent idag. Deras arbetsuppgifter spänner om ett betydligt större område en vad de flesta sk högstatusjobb gör idag. Det är bara lönerna som inte står i rimlig nivå med vad de uträttar.. Ska folkhälsominister Maria Larsson göra något vettigt i det här så är det att höja lönerna och öka personaltätheten i äldrevården bums… Det är våra föräldrar som undersköterskorna i äldrevården tar hand om idag….Jag undrar varför kommunalfacket inte reagerar.

God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *