Jag saknar

Hasse och Tage.. Deras alltid så träffsäkra samhällskritik. Som utan att vara plump, träffade mitt i prick. Det skulle vara så intressant att se hur de skulle ha kommenterat händelserna i Japan i kombination med att vi i Sverige, vill gräva ner vårat radioaktiva avfall i marken. Där ska det ligga i Tiotusen år…

Det skulle också vara spännande att se hur Hasse och Tage skulle ha tagit… sig an det allmänpolitiska läget i Sverige idag. Klassklyftorna ökar. De som redan har det bra får det bättre och de som har det dåligt får det sämre. Jag fick ett mail från en god vän som, grafiskt, visade att de länder som har de största klassklyftorna också har de största sociala problemen med brottslighet och utslagning. Mitt svar var enkelt..

Jaadu oförtrötterliga, visst är det så som bilden visar. Ju större “klassklyftorna” är dess större är och de sociala problemen i ett land. Detta är inget nytt mer en möjligen för de med moderata värderingar, för där finns tydligen en hel del okunnighet. Här i Sverige, visste man detta redan på Per-Anders Fogelströms tid. Klasskillnaderna i samhället jämnades ut med skatter och bidrag. Det fungerade bra ända fram till slutet på 80 talet ungefär. Då kom satsa på dig självrörelsen igång. Så nu odlar vi egoismen, icke utan framgång..

Skatt efter bärkraft – Bidrag efter behov. En enkel och fungerade tes.

Jag träffade, ringde till, en gammal god vän i går. Vi har inte haft någon kontakt alls på ca femton år. Men det var som om vi hade pratats vid för bara någon dag sedan. Det kändes så gott i hjärtat. Riktig vänskap måste vara på det viset. Den överbryggar stora tidsluckor..

Apropå tidsluckor, så ska tågen nu styras från en ny ledningscentral i Norrköping… Bra nu kommer tågen att gå i tid och hålla uppgjorda tidtabeller.. I varje fall över sommaren och åtminstånde i Norrköping. Lycka till ni som styr tågen..

Jag tar bilen till stan. God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *