Dagens

Blogg tänker jag ägna åt det vackraste jag vet.. Vår Östgötska skärgård. Jag har på olika sätt försökt påverka ett bildande av en Skärgårdstiftelse här i Östergötland och kanske också Småland. Nu har jag skrivet ett “Medborgarförslag” till Norrköpings kommun och jag väljer att kopiera in det i dagens blogg.

Till Norrköping Kommunfullmäktige.

Medborgarförslag.

På förekommen anledning vill jag föreslå att:

  1. Norrköpings kommun köper Sjöfartsverkets anläggning på Arkö.
  2. Norrköpings kommun tar initiativ till och driver ett bildande av en Östgötsk Skärgårdsstiftelse i likhet med den som finns i Stockholm skärgård.
  3. Att detta påbörjas så fort det går.

Anledningen är att vi har en skärgård här hos oss som saknar motsvarighet i hela världen. Det är också så att det är den finaste skärgården i hela Sverige. Den är vacker, skyddad för väder och vind vilket gör att den är nåbar också med små båtar. Den är dessutom väldig lite bebyggd. Detta och mer därtill, gör att jag anser att den måste bevaras i gemensam ägo där så är möjligt. En skärgårdsstiftelse med alla kommuner i Östergötland och kanske också Småland, som ägare borde vara bra för den framtida utvecklingen av en ”Levande skärgård” Anläggningen på Arkö kan tex användas som utbildningsplats för skärgårdsstiftelsens intressenter, för marinbiologer mm. Anläggningen är färdig.. Bara att sätta igång.

Stiftelsen kan köpa in det som eventuellt blir till salu och framförallt det som redan finns i gemensam ägo via statliga verk, mm Vi har en hel del fyrplatser i statlig ägo idag, t.ex. Häradskärs fyrplats. Ett mycket lämpligt objekt för en skärgårdsstiftelse.

Detta skulle vara en mycket bra satsning för framtiden och för evigt… värna våran unika skärgårds tillgänglighet för alla medborgare.

Mvh/ Jan-Åke Sallermo

Nu måste vi alla hjälpas åt för att föra detta framåt. God dag..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *