Korkat i Folkbladet

Idag läser jag i mitt husorgan, Folkbladet att Ledarskribenteten tillika ansvarige utgivaren Widar Andersson drar konstiga slutsatser. I en sammanställning av Norrköpings skolors resultat gällande betyg, så säger Folkbladet att de skolor som har flest antal lärare också har de sämsta betygen… Med det drar han slutsatsen att det inte är någon fördel med många lärare. Det är viktigare med bra lärare… Jaha och vem säger att det är alternativen.. Det måste ju vara bättre med många bra lärare en med några få bra lärare.. eller hur? Hur gör Folkbladet.. satsar ni på några få bra journalister så kommer ni inte att hinna bevaka allt som händer i samhället.. men ok det lilla som skrivs kanske… är bra. Men vem vill ha en sådan tidning.. Jag bara undrar. Jag vill ha en tidning som hinner bevaka mycket men det som skrivs ska vara bra. Troligen har Widar Andersson helt fel.

God dag.

2 comments

  1. Föredrar en tidning som har kvalité i sin bevakning före den som har stor bevakning och dålig kvalité. Får man in en dålig medarbetare i gänget finns risk att man tappar kvalité. Ledarskapet tror jag är viktigare än nominella antalet lärare och för all del journalister också-

  2. Det är ju inte ett representativt urval! Ungefär lika klokt som denna slutsatsen: “Jag känner många gamla människor som röker, alltså kan det inte innebära att rökare dör i förtid!” Alltså drar JAG slutsatsen att vår käre Widar försöker skapa debatt 🙂

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *