Vadå svängt

i Libyen frågan?? I vilken fråga då? Sverige har fått en… fråga från FN, kan ni övervaka flygförbudet över Libyens luftrum? Sverige har svarat Ja vi övervakar med Gripen plan i tre månader. Riksdagen har beslutat detta. Uppdraget är slutfört, tiden har snart gått ut.. Då är vi klara…. Vill FN att vi ska göra något mer så får de komma med en nya begäran som i sin tur ska beslutas av Riksdagen..Ska det vara så svårt att fatta detta??

Nu flaxar en stor mängd journalister omkring som en flock kajor.. alla skriker ut… socialdemokraterna svänger i frågan, socialdemokraterna vill inte hjälpa osv. Journalisterna flyget till samma tak och sitter där och skräna samma sak. Det är för ynkligt.. Ledda av den socialdemokratiska ledarskribenten Widar Andersson på Folkbladet.

Jag tycker att det är mycket okunnigt av dessa som nu plötsligt skriker om fortsatt krigföring i Libyen… Läs på för tusan. Lär er vilka regler som gäller i internationella konflikter… Det är FN.. som leder inte NATO inte Widar Andersson inte ssu orförande Gynteland mfl

Ska det vara så svårt att förstå detta?

God kväll.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *