Alla Helgon

har varit på tapeten, eller på bordet .. En dyster helg kan tyckas.. men samtidigt så är det ju lite speciellt att fira våra döda anförvanter med en egen helg. Annars är de ju med oss alltid. Alla mina döda vänner finns ju med mig i mina tankar så länge jag vill och det är ju så jag kan föra samtal med dem också.. I tankarna alltså. Jag frågade tex Olof Palme vad ha tycker om aktuellt läge i svensk politik…

Jag väntade mig en lång utläggning om dessa enfaldiga och embarmerliga borgare, som styr sverige åt fel håll… Men det blev ingen sådan utläggning. Istället så sa han… Vad i hela världen sysslar mitt gamla parti med, ni för en politik som ingen vill ha, ni kan heller inte föra ut de budskap som behövs för att stärka socialdemokratin… Ni tror att lösningen ska komma alldeles av sig själv och att ni inte behöver jobba för det… Det går inte… Alla förtroendevalde måste ransaka sig först… är jag socialdemokrat eller inte… Är jag med i partiet av ideologiska orsaker eller för att göra politisk karriär.. Är jag beredd att göra prioriteringar i enlighet med de politiska idealen, och försvara dem.. eller inte… Solidaritet är ett mycket viktigt ledord, solidaritet innebär att jag kan avstå något till förmån för någon som är mindre lyckligt lottad en jag själv… Om ni inte står för dessa ideal, så byt parti..

Men hallå Olof Palme, så där djäkla kategorisk kan du väl inte vara?… Jo då.. jag kan.

Appropå solidaritet, så har sjukvården i Östergötland fått så mycket anmälningar och klagomål så att tillsynsmyndigheten inte hinner med… Allt detta för att vi har satsat mera pengar på skattesänkningar istället för att stötta sjukvården i vårat Landsting.

Detta har medfört att psykvårdens personal på Vrinnevi har larmat sina skyddsombud. För att deras arbetsmiljö har blivit så riskfylld. Huvudskyddsombuden säger att “det är så riskfyllt att jobba här nu så blir det ingen ändring i organisationen så överväger vi att stänga arbetsplatsen” …. Men då har nog inte skyddsombuden förstått sin roll riktigt.. Är det farligt, så ska ni stänga arbetsplatsen nu… inte sedan. Det är den uppgift som ni har.. inget annat.

God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *