Kris-beredskap

Finns ett särskilt organ för. Möjligen står de under försvarsdepartementet.

Jag undrar vad de tänker på i dessa dagar. Stora delar av landet lamslås bara för en storm.. Hur kan det vara möjligt att dessa elnäts bolag med de höga avgifter de pungslår oss medborgare på, inte sköter sitt åtagande att röja ledningsgatorna så att nedfallande träd inte ska kunna slå ner elkablarna.. Det är ju skandal att de inte sköter sitt på ett ansvarsfullt sätt och någon borde sätta hårt åt dessa bonusstinna direktörer..

Hur är det möjligt att tågen inte kan köra i landet bara för att det blåser.. Banverket har egna vägar.. de har egna elkablar, med egen kraftförsörjning. Men ändå klara de inte att köra bara för att det blåser…

Detta är ett klart hot mot rikets säkerhet, och jag förutsätter att de tas hårda tag med och mot de ansvariga för detta.

Men kris och beredskapsnämnden, ska inte gå via tingsrätterna och föra talan mot de ansvariga för riket säkerhet… För på domarnivå är det så klent ställt med samhällskunskapen så att de inte vet att nämndemännen i tingsrätten, ska vara vanliga människor utan juridiska kunskaper och tillsatta efter det politiska system vår demokrati bejakar… Istället klagar domarna på att nämndemännen vet för lite… Vilket nys.. om någon vill ha rättslig prövning utan lekmannainflytande så överklagar man tingsrättens beslut, för i nästa steg är det bara… juridiskt skolade som beslutar. Jag trodde att samhällskunskap ingick i juridiska studier..

Men som sagt. Kris och beredskapsnämnden har en hel del att sätta tänderna i… om de nu inte är proppmätta efter all julmat.

God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *