Glad Påsk…

Eller? Är påsk verkligen en glad.. helg? Påsk stämmer till åminnelse att okunskapen och rädslan firade triumf på den tiden också. Jesus, Guds enfödde son kom till världen för att frälsa oss från ondska.. Detta skrämde de som hade makten på den tiden. Jesu var ett hot mot de redan kloka.. och därför fick han inte fortsätta att sprida sina irrläror om godhet, hjälpsamhet och sanning. De styrande ansåg att han måste stoppas… Vi slår ihjäl honom sa de. Hans omstörtande verksamhet är farlig för våra maktstrukturer…

Känns det bekant? USA åker runt i hela världen och slår ihjäl dem som hotar USA:s maktstruktur. Framförallt muslimer.. Somliga muslimer åker runt i världen och hämnas på alla som inte accepterar deras maktstrukturer.. Över allt slår man ihjäl varandra enbart för sin egen godhets skull…

Jesus misslyckades alltså totalt med sitt budskap: sanning, barmhärtighet och kärlek till din nästa.

Så vad sjutton är det vi firar i påsk… Framför allt.. någon GLAD PÅSK kan det inte vara tal om.

Påsk på er alla.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *