Nästa vecka..

Ska Norrköpings kommunfullmäktige, klubba sin budget för 2013. Det har ju utbrutit ett fasligt liv i pressen om en del påstådda nedläggningar av äldreboenden. Flera partier, moderater och folkpartister, gör stort eget nummer av detta och säger att så skulle inte vi göra.. Men de berättar inte hur de skulle göra istället… Knäppt va

För att försöka förstå det här, så har jag frågat “mina” valda representanter. För inte kan det väl vara så att de lägger ner äldreboende samtidigt som behovet av platser ökar…. Min kontakt i Vård o Omsorgsnämnden svarade att det kan jag inte diskutera innan vi har beslutat det på nämnden…. Det förstår inte jag, när de har beslutat det på nämnden finns det väl inget kvar att diskutera.. eller hur?

Nå jag kollade då med några fullmäktigeledamöter.. Ja sa de, vi ska besluta om budgeten nästa vecka och vi hinner inte ha något diskusionsmöte i partigruppen innan beslutet… Men frågade jag, vad är det som gör att ni låter kommunstyrelsen köra över er, kommunens högsta beslutande organ, det är ju ni i fullmäktige som har ansvaret. Varför tillåter ni er att bli behandlade så nonchalant??

Detta var för några dagar sedan och jag har inte fått något svar ännu, trots påminnelse.

Nu är det så att facket, kommunal, börjar driva politiska frågor i media. Är det ett tecken på att de inte litar på vårat politiska demokratiska system… I så fall är det väldigt oroande.. För jag tycker att facket borde driva fackliga frågor istället, som tillexempel varför man låter sina medlemmar jobba delade turer.. några timmar på morgonen och några timmar på kvällen.. Vem faan vill jobba så..

Appropå jobba så ska jag nog ta mig en promenad nu. Lycka till mitt parti. Akta er så ni inte går samma väg som Folkbladet… uppköpt av moderater och sedan bara tunnare och tunnare och tunnare…

God dag.

PS. Nu har jag fått svar på mina frågor angående fullmäktiges tid för budget diskusion. “Det är en diskusion som har pågått under lång tid, en nämnd i taget. Så det är inte på något vis nya frågor för ledamöterna, när de nu ska fatta beslut.” .. Va skönt, jag har alltså fel. Budgetprocessen löper i god demokratisk ordning. Alla fullmäktigeledamöter är insatta i frågorna och besultar därefter. DS

Trevlig helg.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *