Snälla massmedia..

Skriv och säg inte att “Kommunen bröt mot upphandlingslagen” Jag är kommunen.. i varjefall en liten del av den och jag har inte brutid mot upphandlingslagen.. Jag har inte trixat med inköp av konsulttjänster..

Skriv och säg istället att, Förvaltningschefen på tekniska kontoret har brutit mot upphandlingsreglerna. Han är anställd av oss som är kommunen för att han ska sköta detta på ett regelriktigt sätt..

Skriv också hur hög lön han har för sitt kunnande och sitt stora ansvar.

Det är alltid bra att lägga ansvaret på rätt plats. Dessutom vill jag tacka Folkbladet för att ni sköter revision och kontroll av förvaltningschefernas fögderi.. Vi i “kommunen” har tydligen inga egna revisorer.. Vilket jag tycker att vi ska anställa direkt.. En driven journalist tex.. Med en riktig kontroll på pengarna så kanske vi kan slippa de löjliga “köpstoppen” i December varje är. Ett teknisk kontor som inte sköter sitt. kostar troligen mer en vad köpstoppet på småenheterna kan tillföra.

God dag

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *