Jag vill så gärna veta..

Det är så risigt med pengar i Norrköpings kommun. De anställda i vård och omsorg är belagda med köpstopp.. Det betyder att inte en grej, får köpas utan att det är godkännt av en mycket hög chef i förvaltningen.. Jag antar att detta är nödvändigt, kommunledningens skottlands resa tidigare i våras ska ju betalas.. Och tekniska kontorets handel och vandel.. har ju också kostat kommunen stora belopp.. de ska ju också betalas.. Skandalbygget strykbrädan, som blev så himla dyrt utan kontroll ska ju också betalas.. Så visst är det bra att ha småfolket i kommunen.. undersköterskor på äldreomsorgsenheter och hemtjänst tex, som det går att sätta köpstopp för.. pengarna måste ju sparas in..

I det läget så har jag försökt att få veta vad “Bråvallafestivalen” kommer att kosta kommunens skattebetalare.. För det är klart att jag undrar om våra fullmäktigeledamöter har prioriterat pengarna rätt, när det inte räcker till skola och omsorg men tycks räcka till en gigantisk satsning på en musikfestival.. Jag har verkligen försökt få reda på vad den verkliga kostnaden blir… Men.. Nota Bena, ingen i kommunledningen eller Fullmäktige tycks veta.. Jag har alltså ställt frågan flera gånger.. Vem vet vad den totala kostnaden för skattebetalarna blir..??

Härom dagen fick jag ett mail fråm mitt parti.. Från och med 1:a maj så ska det satsas på att minska klasserna i skolan.. Oh va skönt, det har varit min käpphäst i många år.. Mindre klasser kommer att förbättra resultaten.

Men hur, ska det göras? Jag skickade en fråga till min cenrala partiledning.. Ännu inget svar.. Så här såg frågan ut:

Jag vill så gärna sprida detta fina budskap till alla människor som jag träffar, men vad ska jag säga? Hur mycket mindre elever ska det bli i klasserna på Lågstadiet? På mellanstadiet? På högstadiet? Jag bor i en socialdemokratisk kommun, Norrköping, där vi minsann inte har lyckats med detta. Vi har inte ens lyckats att få eleverna att klara grundskolan på det sätt som vi vill. Våra väljare är missnöjda med detta. Att i det läget komma med ett glädjande budskap om att vi ska minska elevantalet i klasserna utan att tala om hur mycket och när. Det är inget kul. Vad ska jag säga?

Jag väntar på svaret. God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *