Vad ska vi göra?

När mörkret sänkte sig över Norrköping i går. Skramlades det till fackeltåg, en demonstration mot rasism minsan.
En maffig känsla att gå i ledet bland alla engagerade och entusiastiska medborgare.
Men jag saknade våra välarvoderade förtroendevalda… Ja Lars Stjärnkvist var med, han håller igång. Bra gjort.

Många ramsor ropades ut en del bra och en del mindre bra. Personligen tror jag inte att hets mot folkgrupp ska mötas med hets mot grupp.

Jag tror att det är viktigar att se vad det är som skapar främlingsfientlighet och missnöje i vårat samhälle.

Misslyckande i skolan, mobbing i skolan. Arbetslöshet, oro för sitt jobb. Klassklyftor växer, sociala klyftor växer, ekonimiska klyftor växer. Allt detta verkar tillsammans för att öka grogrund för alla sorters fientligheter.

Vi måste tillbaka till den solidaritet som en gång präglade vårat samhälle.
om alla bidrar efter förmåga och får stöd efter behov så hindrar vi dessa klyftor att uppstå.
Moderater, Folkpartister, Centerpartister och inte minst Kritdemokraterna, dessa kristna människor med det kristna budskapet att hjälpa varandra. Alla dessa kallar solidaritet för “Bidragsberoende” så fruktansvärt okunnigt..

Vi ska bekämpa missnöjesyttringar med gammal hederlig svensk solidaritet.
Ge efter förmåga, få efter behov.

God dag på er.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *