Komunal förankring.

Norrköpings kommun tänker lägga ner dagcentralen och kommunala träffpunkter för gamla människor som behöver träffa andra..

Mjaeä, jag undrar om det är så.

Kanske ska dessa träffpunkter drivas av frivilliga istället vilket kanske inte är så tokigt. Man kan som exempel se på Skärblacka PRO som har en mycket bra och livaktig verksamhet, för alla pensionärer som vill. Nog kan de sköta en kommunal träffpunkt på ett bra sätt.

Näe det är något annat som spökar..

Personalen på träffpunkterna vill naturligtvis inte sluta eller få andra arbetsuppgifter, de har det bra där de är. Så visst kan de vara förlorare på detta.

Men det största felet måste väl ändå ligga inom Vård och Omsorgskontorets väggar..

Hur kan man gå fram med ett förslag som är så himla dåligt förankrat?

Varför har inte de ansvariga tjänstemännen/kvinnorna sätt till att ha personal och “brukarna” med sig i förslaget?

Beror det på slarv, maktfullkomlighet eller ointresse??

Inställningen att “vi gör som vi vill” är förödande det sätter politikerna i en situation där de får backa, ta tillbaka förslag, ändra på beslut mm

Ett nederlag för det demokratiska styrsättet i kommunen.

Vid flera liknande ärende har det visat sig att mönstret varit detsamma. Dåligt utredda och dåligt förankrade tjänstemannaförslag körs fram för politiska beslut..

Jag undrar vad ansvariga politiker tycker om detta?

Kan ni fortsätta att nöja er med de brister som förslagen har? Eller är det dags att byta ansvariga tjänstemän??

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *