Varför beivras inte brott i sin linda?

Vägen är helt avstängd i norrgående riktning efter flera olyckor. En lastbil med släp hamnade över vägen och flera personbilar krockade. Enligt Trafikverkets prognoser kommer vägen inte att öppna upp förrän klockan tolv i dag, skriver Aftonbladet.
Ett citat ur Aftonbladet

Som så ofta, välter en lastbil med släp och blir liggande tvärsöver vägen, helt stopp i alla filer.
Ett stort antal personbilar kör in i varandra och en masskrock är gjord!
Nu måste det redas ut varför lastbilen gjorde en sådan manöver så den välte, det kan finnas flera orsaker:
-Tekniskt fel på lastbilen bromsen på vänster framhjul kan ha låst sig?
– För lång körtid med okoncentration hos föraren som följd.
– För kort avstånd till framförvarande bil som plötsligt bromsar eller utan att blinka, byter fil.
– För hög hastighet enligt,
“vägtrafikförordningens grundregel Vägtrafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna!”
Ja där finns orsaken, någon av dessa regler har åsidosatts, kanske alla!

Straffas lastbilsföraren för detta? Knappast…
Sker övervakning av att dessa regler följs? Knappast…

Masskrocken bakom där femton bilar kör på varandra: Har någon brutit mot någon lag?
Allihop!!!
För hög fart för kort avstånd!

Straffas någon för dessa lagbrott? Knappast….
Sker någon övervakning av att dessa regler följs? Knappast…..

Mycket pengar skulle sparas om våra trafikpoliser ägnar tid åt dessa uppgifter, som jag anser vara deras jobb!!!

Enligt myndighetens chef och ansvariga politiker uppgifter så har det aldrig funnits så mycket poliser i Sverige som det gör nu.
Så ut med er gör någon nytta! Annars kommer jag som betalar er lön att, dra in den!!!!!

Tjingeling!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *