Nu ska det bli! Nu ska det inte bli!…

Så har det varit i trettio år ! Det är trettio år sedan kommunfullmäktige i Norrköping informerades om att det var “nästan” klart! Med nya järnvägen Ostlänken..
En grupp tillsattes som skulle jobba vidare med planeringen för Ostlänken..
Många var det som tände på förslaget, jag te.x men när frågan kom till var stationen skulle förläggas så gled åsikterna isär kraftigt.

“Somliga inflytelserika” ville bygga monument.. stationen mitt i stan! Medan andra, jag te,x ville bygga stationen i Fiskeby..
Vi kan redan nu se att det ska passera ca etthundrafemtio tåg per dygn varav en stor del utgörs av godståg..
Det blir en väldigt hög belastning genom Norrköping, med buller och påfrestning på det gungande underlaget runt stationen. Bara blålera ner till kanske tjugo meters djup..

Nu är det flera påhejare som har dragit sig undan och jag hoppas att transportstyrelsen ser mer realistiskt på spårdragningen. Om det nu någonsin blir någon Ostlänk,
Nuvarande märkliga regeringen vill fortsätta ha alla långtradare på vägarna, miljöproblemen är ju bara på låtsas..

Tjingeling!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *